Citizen Help Desk

नागरिक सहायता कक्ष

 (Citizen Help Desk)

पृष्ठभूमी :

       प्रहरीसेवा छिटो, छरितो तथा सहज ढंगले प्रदान गर्न तथा प्रहरी प्रति जनताकोआत्मविश्वास बढाउन कार्यालयको प्रवेश द्वारमै सादा पोशाकमा प्रहरी अधिकृत खटाई नागरिकको प्रहरीसंग सम्बन्धित काम कारवाही, अपराधको सूचना संकलन तथा प्रहरी गतिविधीलाई चुस्त बनाउन सकिने कुरालाई आत्मसात गरी यस प्रदेश तथा मातहतका ८४ वटा प्रहरी कार्यालयमा २०६८ भाद्र महिनाबाट नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिदैं आईएको ।

लक्ष्य :

  • ईलाका प्रहरी कार्यालय स्तरसम्म नागरीक सहायता कक्ष(Citizen Help Desk) स्थापना गरी सर्वसुलभ सेवा प्रवाह
  • सहज, चुस्त र पारदर्शी प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने ।
  • सेवाग्राही र प्रहरीबिच सुमधुर सम्बन्ध सुदृढ बनाउन
  • नागरिकलाई प्रहरी असल मित्र हुन भन्ने भावना जागृत गराउन