समुदाय-प्रहरी साझेदारी (Public Police Partnership )

             १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगर

             समुदाय-प्रहरी साझेदारी (Public Police Partnership )samudaya prahari sajhedhari 2075 08 05 001

samudaya prahari sajhedhari 2075 08 05 002

                                                                                    samudaya prahari sajhedhari 2075 08 05 005 samudaya prahari sajhedhari 2075 08 05 006samudaya prahari sajhedhari 2075 08 05 007समुदाय-‍ प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएका बिभिन्न कार्यक्रमका तस्बिरहरु:-

 

 

DSC 0518 001

 

 

 

IMG 1203 001

 

IMG 9815 001

 

 

DSC 0237IMG 9051IMG 904420181217 095533जय नेपाल !