Contact Details

१ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बरहरु:

सिनं कार्यालय दर्जा नाम थर मोवायल नंबर कोड टे.फो. नंबर डि.अ.को नंबर फ्याक्स नं.
१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रनामनि अरुण कुमार बि.सी. ९८५२०८४४४४ २१ ४३५५९२ (O) ०२१-४३५००१ ०२१-४३५४२६
४३५३०१ (R) ९८५२०९०१९९  
प्रताके रानी प्रवउ मिरा चौधरी
९८५२०३५१८० २१ ४३६१०० ०२१-४३६३७०  
सं.प्र.इ.का.धरान प्रवउ गोबिन्द साह ९८५२०९४४४४ २५ ५२६२५५ ५२०००५ ५२००५५
९८५२०९०१५६  
प्रट्राप्रका.इटहरी प्रउ वासुदेव खतिवडा
९८५२०५४४०५ २५ ५८१९०५   ५८१९०५
सप्रगण रानी प्रउ दिपक पोखरेल
 ९८५२०९०१७६ २१ ४३५८५० ०२१-४३५१५०  
९८५२०९०१३३  
दनिप्रगण दुहबी प्रउ दिपक कुमार बस्नेत
९८५२०४०३०१ २५   ०२५-५४००७७  
पूक्षेप्राआमाबि धरान प्रनि भीम बहादुर खड्का
९८५२०५६३९७ २५ ५२०९९२ ५२०९९२  
९८५२०९०१६२  
जिप्रका झापा प्रउ सानुराम भट्टराई
९८५२६१५५५५ २३ ४५५०८५ ०२३-४५५१०० ०२३-४५५०५५
९८५२६७१५५५
ईप्रका काकडभिट्टा प्रनाउ सुनिल दाहाल

९८५२६९००२३

२३ ५६२१०० ०२३-५६२०९९  
९८५२६९००३२  
१० ईप्रका बिर्तामोड प्रनाउ सन्तोष आचार्य
९८५२६७४९३३ २३ ५४११०० ०२३-५४११००  
९८५२६९००५५  
११ ईप्रका दमक प्रनाउ नवराज कार्की
९८५२६९००३१ २३ ५८११०० ०२३-५८११००  
९८५२६७०६०९  
१२ ईप्रका झिलझिले प्रनि ध्रुव नारायण श्रेष्ठ
९८५२६८३६४५ २३ ४७००२६ ०२३-४७०१००  
१३ ईप्रका धुलाबारी प्रनि बिकास राई
९८५२६९०२१० २३   ०२३-५६०१९९  
९८५२६९०२११  
१४ ईप्रका गौरीगन्ज प्रनि राकेश रेग्मी
 ९८५२६५५४०७ २३ ६२०१०० ०२३-६२०१००  
१५ वप्रका भद्रपुर प्रनि दल कुमार राई
९८५१२९४९०६        
१६ जिप्रका ईलाम प्रउ  महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८५२६०५५५५ २७ ५२००२४ ०२७-५२०१०० ०२७-५२०८५०
९८५२६९००३०  
१७ ईप्रका पशुपतिनगर प्रनि देउ प्रसाद लिम्बु
९७५२६०५४२८ २७ ५५००९९ ०२७-५५००९९  
१८ ईप्रका मंगलबारे प्रनि डिल्ली बहादुर थापा
९८५२६८१०३७ २७ ६९०३७४ ०२७-६९०३७४  
१९ जिप्रका पाँचथर प्रनाउ दान ब. थापा
९८५२६२५५५५ २४ ५२०२४९ ०२६-५२०१०० ०२६-५२०२४९
९८५२६८११२२  
२० ईप्रका रवि प्रनि

केशव अधिकारी

९८५२६९००४४

२४ ६९०३८३ ०२६-६९०३८३  
९८५२६९००४४  
२१ जिप्रका ताप्लेजुङ प्रनाउ
बालनरसिंह राणा
९८५२६३५५५५ २४ ४६०२४० ०२४-४६०१९९ ०२६-४६०२४०
९८५२६९००५२  
२२ ईप्रका तेल्लोक प्र.नि. राम कुमार महतो
९८५२०९०४५६ २४   ९८५२६९००५३  
२३ ईप्रका दोभान प्र.नि नरेश महतो नुनिया
९८५२६७८५५० २४   ९८५२६९००५४  
२४ जिप्रका मोरङ प्रउ  जनार्दन जि.सी.
९८५२००५५५५ २१ ५२५४०१ ९८५२०२६७५० ५२५४०१
२५ वप्रका बिराटनगर प्रनाउ दिपक कार्की
९८५२०९१११८ २१ ५३०३६७ ५२१८५०  
९८५२०९०१६०  
२६ ईप्रका रानी प्रनि प्रकाश राउत
९८५२०९११०९ २१ ४३५१११ ४३५३६४  
२७ ईप्रका रंगेली प्रनि अनमोल खड्का
९८५२०३५१४४ २१ ५८०१३० ५८०१००  
९८५२०९०१४४  
२८ ईप्रका सिजुवा प्रनि बिष्णु खड्का
९८५२०३३९०६ २१ ६२२१९९ ६२२१९९  
९८५२०९०२४५  
२९ ईप्रका उर्लावारी प्रनि राजाराम खड्का
९८५२०९११४८ २१ ५४०००२ ५४०९९०  
३० ईप्रका लेटाङ प्रनि रोमन राज अर्याल
९८५१२९४९२९ २१ ५६००९९  ९८५२०९११०१
 
३१ ईप्रका बेलबारी प्रनि  सरोज खनाल
९८५२०९११०७ २१ ५४५१०० ५४५३९९, ९८५२०९०१३७  
३२ बिसुगार्ड मोरङ प्रनानि चन्द्रशेखर शिवाकोटी
९८५१२८३२२० ०२१ ४६१७९३    
३३ ईप्रका पथरी प्रनाउ कृष्ण खड्का
९८५११३८१६५ २१ ५५५२९९ ५५५२९९ ५६०२११
३४ जिप्रका सुनसरी प्रउ   संजय सिंह थापा ९८५२०८५५५५ २५ ५६०७२८ ९८५२०९०१२७  
 
३५ ईप्रका धरान प्रनाउ  नरेन्द्र कुवँर ९८५२०९०७५५ २५ ४२४५५५ ४२४५५५  
९८५२०९०१२६  
३६ ईप्रका ईटहरी प्रनाउ अर्जुन के.सी.
 ९८५२०६३६३२ २५ ५८०१०० ५८०१००  
९८५२०९०१२२  
३७ ईप्रका दुहवी प्रनि घनेन्द्र हाङ खजुम
९८५२०४०४९९ २५ ५४०७०० ५४०१००  
३८ ईप्रका पकली प्रनि प्रकाश श्रेष्ठ
९८५१०३७४६८ २५ ५८११०० ५८११००  
३९ ईप्रका महेन्द्रनगर प्रनि पाण्डव राजवंशी ९८५२०८०१२५ २५   ६२११०९  
४० ईप्रका देवानगंज प्रनि बद्री दाहाल
९८५१२८२५२५ २५   ९८५२०८८००५  
४१ क्षे.कारागार झुम्का प्रनानि रुप नारायण चौधरी ९८६६९९००५४ २५   ५६२३५१ ५२०१५५
४२ जिप्रका धनकुटा प्रउ नकुल पोखरेल ९८५२०३५५५५ २६ ५२०१५५ ५२०१००, ९८५२०९०१६५, ९८५२०९०१६७  
४३ ईप्रका राजारानी प्रनि जयकृष्ण प्रसाद कुर्मी
९८५५०१११७५ २६   ९८५२०९०१६९  
४४ ईप्रका छिन्ताङ प्रनानि दिलिप कुमार श्रेष्ठ
९८५२८९०१९२ २६   ६९०३३५  
४५ ईप्रका भेडेटार प्रनानि  उज्वल शाक्य ९८५२०६१४८८ २६      
 ४६ जिप्रका तेह्रथुम प्रनाउ  गौतम थापा
९८५२०९५५५५ २६ ४६०१२९ ४६०१९९  
४७ ईप्रका आठराई प्रनि शेषराज थान्दार
९८५२०६०३१३ २६   ६८०४६६  
४८ ईप्रका बसन्तपुर प्रनि मान प्रसाद श्रेष्ठ
९८५२०६०५०७ २६    ४०२१०० ४२०१५७
४९ जिप्रका भोजपुर प्रनाउ राज कुमार राई ९८५२०१५५५५ २९ ४२०१५० ४२०१९९  
९८५२०९०१४८  
९८५२०९०१५१  
५० ईप्रका घोडेटार प्रनि जस ब. लिम्बु
९८५२०९०१५२ २९ ६९०४५५ ९८५२०९०१५२  
५१ ईप्रका दिङला प्रनि काशीराज थापा
९८४१५१३१५६ २९   ६९०३४४, ९८६२३५९१४४  
५२ ईप्रका दिल्पा प्रनानि खुदुमुर्मु सतार
९७४२२८१६०० २९ ६९०२५३ ९८५२०९०१५१  
५३ ईप्रका बोयाङ प्रनानि शकिलचन्द सरदार ९८४२०८८७२०      ९८६२२९७३७०  
५४ ईप्रका तिवारीभञ्ज्याङ प्रनि  अर्जुन कुमार अधिकारी  ९८५१२८२४३६        
५५ जिप्रका संखुवासभा प्रनाउ लाल ध्वज सुवेदी ९८५२०७५५५५
२९ ५६०११५ ५६०१००,  
९८५२०९०१८१
५६ ईप्रका चैनपुर प्रनि युवराज खतिवडा
९८५२०५१२७९ २९   ५७०१९९  
५७ ईप्रका हेदाङना प्र.नि. बेचन यादव ९८४९१३४३७५        
 ५८ ईप्रका वाना प्रनि जिवन गौतम ९८६२९४५७८८        
५९ जिप्रका उदयपुर प्रउ सुवास चन्द्र बोहोरा ९८५२८१५५५५ ३५ ४२०२१५ ४२०,१००,४२०,१९९ ४२०२१५
९८५२८३५२७७  
६० ईप्रका कटारी प्रनाउ मान बहादुर राई ९८५२८३६३१५ ३५   ४५०१००  
९८५२८९००४५
६१ ईप्रका रामपुर ठोक्सिला प्रनि तेज ब.दहाल
९८५२८३५१९९ ३५ ६२०५७६ ९८५२८९००४३  
६२ ईप्रका बेल्टार प्रनि छेछिन्जो भोटे
९८५१२९४९०५ ३५   ५४०१००  
६३ जिप्रका ओखलढुङा प्रनाउ गोबिन्द राज काफ्ले
९८५२८७५५५५ ३७ ५२०१७५ ५२०१९९, ९८५२८९००५० ५२०१७५
६४ ईप्रका बरुणेश्वर प्रनि रोहित कु. शर्मा
९८५१२८१९६८ ३७   ६९०१६२  
६५ ईप्रका खिजिफलाटे प्रनानि  ईन्द्र भुजेल ९८४५१६७३३९      ९८५२८४०६०३  
६६ जिप्रका खोटाङ प्रनाउ उमेश लम्साल
९८५२८०५५५५ ३६ ४२०१२१ ४२०१९९ ४२०२००
६७ ईप्रका चिसापानी प्रनानि दिपेन्द्र अधिकारी
९८५२090679 ३६   ६९२५३४  
६८ ईप्रका ऐसेलुखर्क प्रनि राजेन्द्र प्रसाद पौडेल
९८५२६९०१५५ ३६   ६९०३१०  
६९ ईप्रका खोटाङबजार प्रनि सुमित कुशवहा
९८५१२९४९३४ ३६   ६९०३१६  
७० ईप्रका हलेसी प्रनि प्रमोद कार्की ९८५१२८३९८५    

 ९८५२८४९८०१

 

 
७१ जिप्रका सोलु प्रनाउ कबित कटुवाल
९८५२८२५५५५ ३८ ५२०१९९ ५२०२५०, ९८५२८९०१९९ ५२०१९९
७२ ईप्रका नाम्चे प्रनि शम्भु बस्नेत
९८४१८२९७०६ ३८   ५४००९९  
७३ ईप्रका नेचा प्रनानी गणेश अधिकारी
९८६११५९४७३ ३८   ६९१४७५  
७४ ईप्रका सोताङ्ग प्रनि नविन राई
९८६२०२१६९६ ३८   ६९०३३३  
७५
१ न. प्रदेश
विपद ब्यवस्थापन
का.चन्द्रगढी झापा
प्रनि मोहन पोख्रेल ९८५२६७८८८२        
 ७६ जिट्राप्रका झापा प्रनि निशेष चापागाई ९८५२६८२२९९  २३    ५४०२९९  
७७ जिट्राप्रका मोरङ प्रनि चन्द्र ब.खड्का
९८५२०९००८०  २१    ९८५२०२०४१०  
७८ जिट्राप्रका सुनसरी प्रनि भुवन बाबु  खड्का
 ९८५१२८२५६९  २५   ५८१९०५